Indsamling af personoplysninger i Dansk Pilotforening

Denne information er til for at orientere dig omkring, hvorledes vi behandler dine data i relation til GDPR. 

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 og 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra dig selv og/eller andre.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formål og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Automatiske afgørelser, herunder profilering
 9. Retten til at trække samtykke tilbage
 10. Dine rettigheder
 11. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen

Sekretariatet, Dansk Pilotforening


Næste side: Bilag 1: Orientering efter databeskyttelsesforordningen.