PilotPensionistForeningen PPF, oplyser:

Når du som SAS-pilot bliver pensioneret , kan du efter ansøgning blive medlem af PilotPensionistForeningen – PPF.

Ved et medlems dødsfald vil den evt. efterladte ægtefælle / sambo automatisk blive inviteret til at blive passivt medlem af foreningen.

Foreningens formål er, i samarbejde med Dansk Pilotforening – DPF, at varetage medlemmernes økonomiske og sociale interesser samt at virke for fortsat kammeratskab mellem aktive og pensionerede SAS-piloter og deres pårørende.

Almindeligt medlemskab af PPF forudsætter normalt, at du er passivt medlem af Dansk Pilotforening, DPF.

Almindeligt PPF medlemsskabs-kontingent er (2023) DKK 740,- årligt, hvoraf 90 DKK er kontingent til DPF.

Som passivt medlem er kontingentet til PPF (2023) DKK 475,- årligt, og for det kan man personligt deltage i alle foreningens arrangementer.

Vi har et antal faste arrangementer:

Den årlige generalforsamling, som er med frokost, finder normalt sted i april. Passive medlemmer er velkomne – dog uden stemmeret.

Første mandag i ulige måneder (dog senere i januar / og ikke frokost i maj) afholdes medlemsfrokost  mellem kl. 1300 og kl. 1600. Der causeres omkring emner som skønnes at være i medlemmernes interesse.

Ved juli-frokosten inviteres som regel almindelige medlemmers sambo / ægtefælle – i 2023 mandag den 3. juli.

Hvert år, på den tredje torsdag i august måned, afholder vi en skovtur – i 2023 med ægtefælle / sambo – reserver straks torsdag den 17. august. Der vil som sædvanlig tilbydes bustransport fra og til hovedstaden.

PPF har indført dynamisk delvis egenbetaling i.f.m. arrangementers traktementer m.v. – størrelsen informeres når indbydelsen udsendes med Cyber-Mail-News og på vores hjemmeside: ppf.klubonline.dk – hvor du blandt meget andet også finder et omfangsrigt billedgalleri, foreningens vedtægter, en bestyrelsesoversigt samt en stor samling af både skovtursbilleder og nostalgiske videoklip.

Betaling foregår direkte på hjemmesiden v.h.a. godkendte kreditkort-betalingssystemer inkl. MobilePay.

Vi overholder GDPR, og du er som medlem selv herre over hvilke oplysninger du ønsker delt med andre medlemmer via din personlige og egen-editer-bare profil – herunder brug af billede og andre personlige data.

Og så fejrer vi medlemmers runde fødselsdage, og sender evt. blomster m.v. til dem, der trænger til opmuntring.

På bestyrelsens vegne

Venlig hilsen

Peter Wischmann

Formand PPF.