Når du bliver pensioneret, kan du blive medlem af PPF – Pilot Pensionistforeningen.

Kontakt PPF via kontakt-fanen på foreningens hjemmeside: https://ppf.klubonline.dk/kontakt

Her får du næsten alt at vide, næsten.

Foreningens formål er:

At danne en effektiv sammenslutning af pensionerede SAS-piloter, for at varetage medlemmernes økonomiske og sociale interesser i samarbejde med DPF.
At virke for et godt kammeratskab mellem aktive og pensionerede SAS- piloter og deres pårørende
“.

Og hvad betyder det så?

Frokostmøde første mandag i ulige måneder med foredragsholder, og naturligvis en god frokost med drikkevarer………gratis.

Generalforsamling med endnu en god frokost….gratis.

Skovtur, altid tredje torsdag i august – gratis…

Stor julefrokost på Admiral Hotel…kraftigt subsidieret.

Gaver til runde fødselsdage. Blomster til dem, der trænger til opmuntring.

En hjemmeside, hvor du kan se hvem, hvad og hvor og ind imellem er der ad hoc arrangementer.

Alt dette og mere til får du for dit kontingent.

Ved optagelse i PPF bliver du automatisk passiv medlem af DPF – og så vil vi tage godt imod dig!

Venlig hilsen

Peter Wischmann, Formand PPF