Om Dansk Pilotforening - dpf.info

Dansk Pilotforening (DPF) organiserer SAS piloter med dansk ansættelse på base København (CPH).

Selve foreningen Dansk Pilotforening blev stiftet i 1962, men vi har tråde helt tilbage til Det Danske Luftfartselskabs tid – før der var noget der hed SAS.

Vi er en gammel forening med stolte traditioner og er uden sammenligning den pilotforening som har haft størst indvirkning og indflydelse på udformningen af den danske luftfart gennem tiden. 

Foreningens primære opgave består i forhandling af og opfølgning på den til enhver tid gældende overenskomst mellem SAS og DPF, med henblik på at beskytte medlemmernes fælles faglige og økonomiske interesser og rettigheder.

Foreningen er tilknyttet forskellige internationale organisationer, herunder International Federation of Air Line Pilots’ Associations (IFALPA), European Cockpit Association (ECA) samt SAS Pilot Group (SPG).

DPF samarbejder med disse med baggrund i samme hensyn i forhold til medlemmerne som nævnt ovenfor.

Den daglige ledelse af foreningens aktiviteter administreres af 8 bestyrelsesmedlemmer; alle aktive piloter, der er demokratisk valgt af foreningens medlemmer for to år ad gangen.

Ved bestyrelsens konstituering vælges en formand og en næstformand af bestyrelsens medlemmer, ligesom der tilsættes et antal arbejdsområde specialister.

Den daglige drift af foreningen varetages af foreningens sekretariat. E-mail: dpf@dpf.info