Kontakt Dansk Pilotforening - Formand for DPF Henrik Thyregod

Henrik Thyregod,
Formand

 +45 40 55 10 00

 henrik.thyregod@dpf.info

Kontakt Dansk Pilotforening - Næstformand i DPF Søren Saysette-Rasmussen

Søren Saysette-Rasmussen,
Næstformand

 +45 27 37 14 12

 soren@dpf.info

Claus Munk,
Bestyrelsesmedlem

 +45 40 52 90 35

claus@dpf.info

Pascal Ossian,
Bestyrelsesmedlem

  +45 28 19 80 12

 pascal@dpf.info

Per Badstue - dpf.dk

Per Badstue,
Bestyrelsesmedlem

 +45 40 35 18 32

Per.Badstue@dpf.info

Marc Møller, Bestyrelsesmedlem

 +45 32 32 16 22

 marc@dpf.info

Bestyrelse i Dansk Pilotforening

FormandHenrik Thyregodhenrik.thyregod@dpf.info
+45 40 55 10 00
NæstformandSøren Saysette-Rasmussensoren@dpf.info
+45 27 37 14 12
Best medl.Claus Munkclaus@dpf.info
+45 32 32 25 86
Best medl.Marc Møllermarc@dpf.info
+45 32 32 16 22
Best medl.Per BadstuePer.Badstue@dpf.info
+45 40 35 18 32
Best.medl.Pascal Ossianpascal@dpf.info
+45 28 19 80 12

Forretningsudvalg i Dansk Pilotforening

FormandHenrik Thyregodhenrik.thyregod@dpf.info
+45 40 55 10 00
NæstformandSøren Saysette-Rasmussensoren@dpf.info
+45 27 37 14 12
SekretariatschefHenriette Karsholtdpf@dpf.info
+45 32 50 53 22